9. december 2019

Hos Hoffmann blev det betegnet som et mindre projekt at skulle bygge en ny tilbygning på 600 m2 på tre måneder for Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Men indvendigt var der til gengæld tale om helt specielle løsninger, da bygningen skulle huse Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM).

 

DFM udvikler målekompetencer og opbygger samt vedligeholder den danske metrologiske infrastruktur. DFM lå oprindeligt på Rigsø, men det blev besluttet af DTU, som DFM hører under, at instituttet skulle udvides og flyttes til Hørsholm. Hoffmann blev betroet opgaven og indkaldte ”Bjørnebanden”, som afdelingsleder hos Hoffmann i Næstved, Peter Petersen kalder sin gruppe af leverandører bygget op gennem årene, baseret på gode samarbejdsrelationer. Peter Petersen fortæller yderligere:

 

”I bjørnebanden kender vi efterhånden hinandens forretninger så godt, at vi ved lige præcis hvem der har de rette kompetencer til de forskellige projekter. Det kommer vores kunder til gode, fordi de altid kan være forsikret om at få den mest kvalificerede arbejdskraft til alle fagområder i deres projekt.”

Erfaringsrig på specialopgaver

Tilbygningen indeholder laboratorie, kontorer og en kantine. CBRE Intego opgave bestod i at udskifte ABA og varslingsanlæg både i den eksisterende og den nye bygning.

I tilbygningen skulle der installeres sikkerheds- og nødbelysning, samt installeres en komplet installation med opkobling til ét samlet anlæg. Derudover skulle specialinstallationerne fra bygningen på Rigsø installeres på samme måde på den nye lokation.

 

Til at udføre installationen af specielle el-tekniske løsninger krævede det specialbestilt materiale. Projektchef hos CBRE Intego København, Jesper Ditlev Sørensen kommenterer:

 

”Hos CBRE Intego har vi jævnligt specialopgaver og god erfaring med at gennemskue opgavens omfang og løsninger samt afdække hvilke materialer vi skal bestille hjem, så de kommer tidsnok, da de nogle gange kommer langvejs fra. Specialinstallationerne bestod i denne omgang af kanalinstallation i stål, så alt er fuldt udlignet og alt dermed er elektrisk bundet sammen.”

 

Succesfuld installation af ABA trods begrænset adgang på laboratorium

I den eksisterende bygning stod CBRE Intego over for den udfordring, at installation af ABA kun kunne udføres i et bestemt tidsinterval, eftersom nogle forsøg i laboratorierne kan vare op til otte uger, hvor ingen har adgang til lokalet. Projektleder hos CBRE Intego København, Jesper Ditlev Sørensen kommenterer:

 

”Ud over at skulle tage hensyn til de langvarige forsøg, så var det også meget vigtigt at holde rummet tempereret, da temperaturen i laboratorierne kun må falde og stige med max én grad.”

 

CBRE Intego har stor erfaring med installation af ABA og havde en af sine specialuddannede ABA medarbejdere på opgaven. Efter tre måneder kunne Hoffmann aflevere projektet til en meget tilfreds kunde.